Opa Europa
Home

Oss 4 en 25 februari 2008

Beste Geert,

Naar aanleiding van de te verwachten film van u, en de TV uitzending van Nova op 29 januari j.l., stuur ik u mijn gedachte hierover.

Als ik de wereldgeschiedenis onderzoek, is mijn conclusie:
Agressief agressie bestrijden, veroorzaakt nog meer agressie. Als dit doorbroken wordt met begrijpen, in plaats van veroordelen en wraak nemen, verminderd agressie, en lost agressie uiteindelijk op. Zolang agressie niet begrepen wordt, blijft het zich herhalen.

Ik hoop van harte, dat ik met mijn visie positief kan bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Opa Europa

Ps. Kopie verstuurd aan:
Hero Brinkman, Job Cohen, Nova, Jan Peter Balkenende, Maxime Verhagen, André Rouvoet, Ronald Plasterk, Marja van Bijsterveldt, Sharon Dijksma, Jan Marijnissen, Ahmed Aboutaleb, Frans Timmermans, Wouter Bos, Hans van Balen, en Harry Mens.

Nu 25 februari 2008, een aangepaste versie verstuurd aan:
de resterende Ministers en Staatssecretarissen van het Kabinet, de Eerste en Tweede Kamer, Dag en Weekbladen, TV, Radio, en de Joodse, de Christelijke, de Mohammedaanse gemeenschap.

Ps. Hierbij verleen ik toestemming, deze 7 pagina’s onveranderd vrij te gebruiken, om discussie’s opgang te brengen.
Oss 4 februari 2008

Doel van dit schrijven: Wereldwijd vrede!
Discussie opgang brengen, om de bron van onderlinge strijd der mensheid op te sporen.
Waar hebben wij mensen behoeften aan?
Willen wij oorlog voeren, elkaar vernederen, of genieten van het leven? Wie zijn wij?


Beste Geert,

Het is fantastisch wat je bereikt hebt met je stellingen en uitspraken. Velen zijn blij met je uitspraken, velen zijn bang voor je uitspraken, en velen zijn nu al agressief, over wat zij verwachten dat jij zult gaan zeggen en laten zien.
Het zou enorm jammer zijn, als de tegenstellingen nog groter zouden worden, dan ze nu al zijn. Terwijl ik denk, dat het jou bedoeling is, alle tegenstellingen weg te nemen, en de mensheid door middel van discussie en elkaar begrijpen, tot eenheid te laten groeien.

Beste Geert, het zou een gemiste kans zijn, als je met zoveel aandacht het verkeerde zou zeggen en laten zien. Daarom wil ik je mijn gedachte, over de oorzaak en gevolgen, van alle wereldwijde agressie en ellende, aan je voorleggen. Ik zie voor jou een enorme kans, om een nieuwe wereldwijde inzichtverandering aan te dragen.

Onderstaande is mijn oprechte mening.

Het ontstaan van religie.
Waar zit de bron van de gedachte over geloof en godsdienst, die naar mijn idee door angst om te sterven ontstaan is? Waardoor is de behoefte ontstaan, om te moeten geloven in een god en een hiernamaals? Het is denk ik begonnen, toen de Farao’s zichzelf als goddelijk en onsterfelijk zijn gaan uitroepen. Omdat zij bang waren om te sterven, zijn ze generaties lang bezig geweest zichzelf onsterfelijk te maken, terwijl geboren worden en sterven, een natuurlijk fenomeen is.
De Farao’s creëerden fantasieën, om zichzelf te verheffen boven hun medemensen.
Zij maakten talloze van hun medemensen tot slaven, en de slaaf die niet mee wilden doen werd vermoord, of pleegde zelfmoord. Ontdek en zie, waar angst voor de dood, angst om te sterven, uiteindelijk toe kan leiden!
Deze onnatuurlijke ellende is denk ik, de eerste aangeleerde grote religieuze gedachte van de mensheid, om de dood te kunnen overstijgen. Natuurvolken hadden veel mildere geloofsovertuigingen. Zij aanvaarden geboren worden en sterven, als een onderdeel van de eeuwige moeder natuur.

Het jodendom ontstond later, doch ook tijdens de tijd van de farao’s. De Joden geloven dat zij het uitverkoren volk van god zijn. Zij hebben een bijbel waar in staat hoe je volgens god moet leven, om als je sterft, het eeuwige leven in de hemel te kunnen verdienen. Zij geloven dat deze god straft, want als ze niet gehoorzamen, gaan ze volgens hun geloof naar de hel.
Dit geloof lijkt gebouwd te zijn op angst. Want als angst kolossaal gemaakt wordt, gaan mensen gehoorzamen. Angst verlamt zelfstandige creativiteit.
Deze aangeleerde grondgedachte in hun geloof, beperkt veel natuurlijke vrije energie, om op natuurlijke wijzen te kunnen overleven, en van het leven te kunnen genieten. Zie hun tot minimum beperkte creativiteit, om tot vrede in het Midden Oosten te komen.
Zij veroordelen zonder te (willen) begrijpen, en nemen wraak. Vaak ook op onschuldige medemensen. Zij veroorzaken angst bij de tegenpartij. Dwingen en kleineren niet joodse mensen. Dit is naar mijn mening het gevolg van de verheven overtuiging, het volk van god te zijn. Deze ingeprente gedachte, en het daardoor hoogmoedig gedrag, veroorzaakt al honderden jaren agressie van mensen die geen Jood zijn. Innerlijk weten Joodse mensen, dat zij niet alleen het volk van god zijn, en onmogelijk verheven kunnen zijn boven medemensen. Het is verschrikkelijk, dat ze de oorzaak van de narigheid waar ze zelf medeverantwoordelijk voor zijn, zelf niet inzien.
Gelukkig zijn er ook veel mensen van Joodse afkomst, die deze geloofsovertuiging afwijzen.

Vanuit de natuurlijke energie bekeken, bestaan er geen mensen die belangrijker zijn dan andere medemensen, en er bestaan dus ook geen minder belangrijke mensen!
Alle overtuigingen vanuit religies, rangen en standen, zijn vanuit de wieg vanaf baby aangeleerd. Voor mensen die dit aangeleerd hebben, is het even slikken en bijzonder moeilijk, om de gelijkheid van alle mensen te aanvaarden. Zonder het te beseffen, sluiten zij zichzelf af van hun natuurlijke oorsprong.
Het christendom met een aangepaste bijbel, is 2000 jaar geleden ontstaan vanuit het jodendom, en 600 jaar later is met Mohammed de koran ontstaan. Deze aangeleerde leerstellingen veroorzaken grote agressie onderling onder elkaar, en ook tegen niet met hun mee denkende anders denkenden. Vele religie’s hebben de neiging zichzelf te verheffen boven anderen. In het verleden, en ook nu nog, worden er moorden verricht, die gewettigd en gemotiveerd zijn, door zogenaamde heilige boeken. Dit is verschrikkelijk voor ieder mens, en onnatuurlijk!

Veroordelen, altijd onterecht.
Met het veroordelen van geloofsovertuigingen ontstaat er altijd een conflict. Geen mens kan zich laten beperken door veroordeling. Veroordeling beperkt direct de vrijheid van mede mensen, en geen mens kan als natuurlijk ontstaan vrijwezen, zijn of haar vrijheid opgeven. Verbieden van mensen wat ze denken of doen, is direct vrijheidsbeperking. Dit laat de menselijke natuur niet toe. Hier gaat elk mens tegenin. Ook kleine kinderen.
Met angstdreigementen lijkt het resultaat te geven, om mensen in het gareel te krijgen, maar uiteindelijk wordt door vrijheidsbeperking een mens uiterst agressief. Zelfmoord aanslagen,
zijn het resultaat van agressieve geloofsonderdrukking! Vrijheidsbeperking, door een streng geloof, kan ook tot terrorisme leiden. Deze agressieve mensen, hebben geen ruimte voor liefde voor zichzelf, en eigenverantwoording. Ze veroordelen, en zijn zich niet bewust dat zij zich door hun aangeleerde geloof, in hun vrijheid laten beperken. Zij geven anderen de schuld, van wat in hun leven tegenzit.
Liefde is vrije energie, het is vrijheid. Een mens dat met liefde en vrijheid wordt opgevoed, en de ruimte krijgt om binnen eigenverantwoording te handelen, verzint niet zichzelf te vermoorden en onschuldige medemensen mee de dood in te nemen. Ook al wordt het eeuwige leven beloofd.

Beste Geert, wees eerlijk tegen jezelf. Ook jij kunt er niet tegen, als een ander jou beperkt. Herken je agressie! Ga een dialoog aan, zonder veroordeling van je medemensen. Wie het ook zijn. Noem een medemens geen terrorist. Het slaat nergens op, het is pure veroordeling, en het bereikt het tegenovergestelde. Reageer niet agressief, maar met wijsheid als andere jouw agressief benaderen. Het is hun vrijheid. Zij begrijpen door hun opvoeding, niet de natuur van hen zelf, en van hun medemensen. Wijs je medemensen, op de wetenschappelijke bewijzen over de oorsprong van ons mensen, en op het ontstaan en de ouderdom van ons 14,6 miljard jaar evoluerend heelal. (Lees evoluerend heelal van Govert Schilling.)

De mens wandelt pas 5 miljoen jaar op deze Planeet, en dat is niets in vergelijking met de 150 miljoen jaar van de dinosaurussen, die hier voor het ontstaan van ons mensen op deze prachtige Planeet leefden.
Ik vraag mij af? Waar waren 5 miljoen jaar geleden de heilig verklaarde boeken, zoals de bijbel en de koran? En waar waren deze boeken, voor het ontstaan van ons zonnestelsel, ruim 5 miljard jaar geleden?
Misschien is er achter alle natuurlijke zichtbare materie, een onzichtbare onbeperkt intelligente sturende kracht verborgen? Die we kunnen voelen als wij er voor open staan, maar niet direct kunnen verklaren, en zien. Een liefdevolle energie, een Goddelijke kracht?
Ik kan mij niet voorstellen, dat deze God zich alleen zou tonen, aan een paar mensen in de oudheid. Waaraan hij boeken dicteert, met leefregels, veroordelen, en straffen met hel en verdoemenis. Zo’n god bezit geen scheppend vermogen. Denk ik.

Voor mij staat vast! In het heelal is geen veroordeling, schuld, angst, wraak, moord, of straf te bekennen. Dit vindt je wel in de heilig verklaarde boeken, waar grote groepen bang en onzeker gemaakte gelovige mensen, zich naar behoren moeten gedragen en leven.
Ik veroordeel deze leefwijze niet als onzinnig. Wie ben ik om te veroordelen, en daarmee de vrijheid te beperken van medemensen. Ik ben er wel van overtuigd, dat elk mens de intelligentie bezit, om zonder verstoord te worden door ingeprente gewoonten en tradities, zelfstandig instaat is te ontdekken, hoe te kunnen genieten van het leven. Ruimte en vrijheid met eigen verantwoording, wordt veelal voor veel mensen, al vanaf kind zijn, afgenomen.
Waarom is het wel mogelijk, dat met de hedendaagse aangeleerde techniek, praktisch bijna alles gecreëerd kan worden? Zie onze machines en bouwwerken!
Terwijl het niet mogelijk lijkt, om met als basis, vrijheid, liefde voor zichzelf, eigenverantwoording, en vertrouwen in de toekomst, het toch ook eenvoudig moet zijn, om met elkaar een paradijs te scheppen. In plaats van de hel, die wij soms nu met elkaar creëren.

D oor middel van studie over in praktijk, technische onderwerpen, worden alle knelpunten opgelost, en creëren wij met elkaar, het ene technisch wonder, na het ander technisch wonder. Het lijkt een utopie te zijn, om op een natuurlijke manier, eenvoudig tot een systeem te komen, om wereldwijd eeuwige vrede te creëren. Ik begrijp er niets van? De intelligentie van ons mensen, is toch oneindig veel groter, dan de problemen die wij met elkaar veroorzaken!
Het moet toch mogelijk zijn, om dit zonder dwang en veroordeling, aan elkaar te kunnen uitleggen. Wij zijn toch niet dronken, waardoor ons verstand is beneveld?
Als we met elkaar gaan begrijpen, hoe geloofsovertuigingen zijn ontstaan, en dit zonder veroordeling op eenvoudige wijze aan elkaar gaan uitleggen, ontstaan vanzelf de mooiste oplossingen. Naar mijn mening, worden geloofsovertuigingen in stand gehouden, door angst om dood te gaan. Als wij mensen onsterfelijk zouden zijn, en dus elkaar niet zouden kunnen vermoorden, verdwijnt alle agressie om te moeten kunnen overleven. Dan blijft er pure liefde over. Liefde delen met medemensen, schept onbeperkte mogelijkheden. Angst en agressie delen met tegenstanders, schept een zwartgat. Het leidt tot zelfvernietiging.

Vanaf het moment, dat wij onze kinderen alleen maar technische dingen gaan aanleren, om in de praktijk te kunnen gebruiken, en stoppen met onze kinderen geloofsovertuigingen aan te leren, verdwijnen de grote tegenstellingen zoals mensen nu met elkaar leven, vanzelf.
Vele mensen zijn slaaf van hun opvoeding, en zijn zich hier niet van bewust. Zij zijn zich niet bewust, dat zij geen eigenmening hebben, maar een ingeprente mening van hun goedbedoelende ouders en grootouders. Tot aan Mohammed, Christus, God, en de Farao’s toe.

Wij hebben nu Internet. Ik denk, dat het nu de juiste tijd is, om met elkaar te onderzoeken, waardoor het in de natuur wel goed evolueert, en waardoor in onze manier van leven niet.
Zie hoe ons lichaam is ontstaan en functioneert. Het is samengesteld uit atomen, moleculen en miljarden levende cellen. Kijk hoe beroert het leven functioneert in Israël, Palestina, tussen Oost en West, in Afrika, het midden Oosten onderling, en in de verenigde staten van Amerika. Ik vind het één groot drama, gebouwd op angst voor de toekomst!

Ik vraag mij af? Wat is de beperkende oorzaak, in hoe wij als mensen met elkaar kunnen omgaan? Wat is de rol van de bijbel, de koran, en andere tradities in deze eeuwige onenigheid? Waarom gebruiken wij onze natuurlijke onbeperkte intelligentie en ons gevoel niet, om gelukkig met elkaar samen te leven.

Elk mens heeft de natuurlijke behoefte om, lekker te eten, te drinken, te slapen, te knuffelen, en plezier met elkaar te maken. Ook de Palestijnen en de Joden. Zo ook Bin Laden en George Bush. Meer verlangt een mens van nature niet. Een levend voorbeeld hiervan is, Nelson Mandela. Hij verstaat de kunst van het oplossen van problemen, en genieten van het leven.

Alles in en om ons heen, lijkt door een onbeperkte creatieve energie tot stand te zijn gekomen. Waarom werken wij met deze, in ons mensen aanwezige energie niet mee? Het zit in ons, wij zijn er uit ontstaan. Kijk in de spiegel, realiseer je hoe je bent ontstaan. Accepteer jezelf zoals je bent. Je kijkt in de ogen van een onvoorstelbare utopie!

Beste Geert, jij hebt de moed getoond om te zeggen wat je denkt. En omdat je dat met oordeel hebt gedaan, heb je vele anders denkende zogenaamd beledigd. Dit heeft jouw wereldwijd in beeld gezet. Er is zelfs risico voor je leven ontstaan, van mensen die door vrijheidsbeperking van hun eigen gedachte, agressief en wraakzuchtig zijn. Zij begrijpen zichzelf niet. Probeer daar inzicht in te krijgen, en ze te begrijpen. Vermijd daarom veroordelen, het is niet terecht, en het zet kwaad bloed.

Samengevat:
Wij mensen zijn een waarneembaar natuurlijk uniek verschijnsel.
Wij zijn instaat, met praktische techniek bijna onbeperkt te creëren.
Naar mijn mening moet het ook eenvoudig mogelijk zijn, om met liefde voor jezelf, eigenverantwoording, en vertrouwen in de toekomst, een fantastisch leven te creëren.

Eigenverantwoording betekent voor mij, niemand of iets anders de schuld geven van wat er in mijn leven gebeurd. Als ik de verantwoording (schuld), aan een ander geef, stel ik mij afhankelijk van de ander op, en ben ik mijn vrijheid kwijt. En als ik mijn vrijheid verlies, kan ik onmogelijk van mijn leven genieten.

Mijn ervaring met geloofsopvoeding is: mensen die naar de letter van geloofsovertuigingen leven,
geven daarmee hun eigenverantwoording weg, en daarmee hun vrijheid van handelen. Zij worden stiekem, en krijgen last van schuldgevoel. Mensen met schuldgevoel zijn manipuleerbaar. Dit was ik ook in het verleden. Ik was bang gemaakt, en daardoor te onzeker om mijn natuurlijk gevoel te volgen.

Beste Geert, mijn advies is, Veroordeel niet. Ga de dialoog aan met iedereen. Ook met zogenaamde terroristen. Wij zijn mensen, en ontstaan uit een vrije natuur. Ieder mens is uniek, en gelijkwaardig aan een ander mens. Door opvoeding en ervaring, zijn wij allemaal verschillend in denken, en gedrag. Zoek de onnatuurlijke gedachte, en gedragingen op van de mens, en zet het natuurlijke in de mens in het licht. Maak dat duidelijk, door discussie met iedereen. Ontdek dat angst voor de toekomst de oorzaak is, van de meeste ellende in onze wereld. Terwijl niemand in de toekomst kan kijken. Juist door, vanuit angst met agressie proberen de toekomst te manipuleren, loopt het fout.

Ik wens je van harte veel succes met je film, discussies, en je toekomst,

Met vriendelijke groet en knuffel,

Opa Europa

Ps. Bijgaand een brief die ik je reeds eerder stuurde.

 
De brieven van Opa Europa
Hierbij wil ik mij graag aan u voorstellen

Wij mensen leven om te genieten van het Leven!

Brieven aan Geert Wilders

Angst... een positieve en een negatieve creatieve kracht?!

Wie ben ik? Wie ben jij? Wij zijn mensen!

Middelbare scholen. Onze kinderen en hun toekomst


Deutsch
Wir Menschen leben, um das Leben zu genießen!

Wer bin ich? Wer bist du? Wir sind Menschen!

Ich möchte mich gerne kurz vorstellen

Español
Con esto me gustaría presentarme.

Nosotros, los humanos, vivimos para disfrutar la vida!

¿Quién soy yo? ¿Quién eres tu?

¿Porqué nos peleamos entre nosotros?


Stuur deze brief door
Jouw naam
E-mail adres vriend