Opa Europa
Home

5 februari 2011

Wij mensen leven om te genieten van het Leven!
Als we konden toveren, zou de maatschappij er heel anders uit zien, dan wat we nu soms bij ons zelf en allemaal om ons heen zien gebeuren. Wat dat betreft denk ik dat wij het allemaal met elkaar eens zijn. Ieder mens wil toch genieten van het Leven? Alleen de vraag is, hoe krijgen wij dat met elkaar, voor mekaar? Mijn overtuiging is, dat dit alleen op een eenvoudige manier kan ontstaan. Anders lukt het niet. De Natuur, onze menselijke oorsprong, heeft ook een eenvoudige basis. De Natuur is Eeuwig. Kent daardoor geen angst. Heeft geen belang. Veroordeeld niet. Is eerlijk. De Natuur is intelligent, is Liefde. Maar wat is Liefde? Liefde is niet uit te leggen. Liefde gaat boven het verstand. Ons gevoel weet wat Liefde is. Als wij rationeel denkende mensen ons verstand ten dienste van ons gevoel stellen, overstijgen wij ons verstand. Dan wordt creëren intelligent. Het Natuurlijk gevoel bedriegt niet! Het is voor mij een feit: Als de Natuur het verstand van ons mensen had gehad, hadden wij mensen niet bestaan!

Als ik om mij heen kijk, zijn de mensen die het gelukkigst zijn, altijd diegene die oprecht met Liefde voor zichzelf, met zichzelf en anderen omgaan. Dat zijn ook de mensen die onafhankelijk van de situatie gelukkig kunnen zijn en nooit overspannen zullen worden. Die innerlijk weten, en daar ook naar handelen, dat alles wat er in hun leven gebeurd altijd weer naar een gelukkig leven leidt. Die stellen zich ook onafhankelijk op, ten opzichten van dwingende religies en maatschappelijke overtuigingen. Die mensen zijn misschien wel religieus en accepteren de maatschappij, maar lopen niet blind achter doctrines en overdreven wetgeving aan. Deze mensen kiezen hun eigen weg, gaan hun eigen gang en nemen met een glimlach hun Natuurlijke eigenverantwoording, zonder bij anderen voor de voeten te lopen.

Ieder mens mag er zijn zoals hij/zij is. Dit is een Natuurlijk feit! Niemand heeft het recht jou waarde te bepalen en/of af-te-wijzen!

Mensen die niet van zichzelf houden,
zichzelf niet accepteren zoals zij zijn,
functioneren negatief in de maatschappij.

De Natuur, onze Natuur(God?), is puur intelligentie.
Hoezo, puur intelligentie?
Alles wat wij om ons heen waar en niet waar kunnen nemen, is Natuur. De Natuur is Eeuwig, is onbeperkt, is Vrijheid. De Natuur leeft in het moment NU. De Natuur accepteert zichzelf zoals het is en twijfelt nooit aan zichzelf. De Natuur wordt niet beperkt door verstand. Want verstand fantaseert, veroordeeld, creëert angst om met extra kracht te kunnen overleven, vecht om meer te zijn dan een ander, maakt oorlog, twijfelt aan zichzelf, het verstand is beperkt en bang. Onze menselijke Natuur is begaafd met intuïtief gevoel, met innerlijk weten, met puur Liefde. Wat Eeuwig is wordt niet beperkt door angst om niet te kunnen overleven. Zonder angst creatief zijn, schept ruimte voor onbeperkte intelligentie. Dit is onze menselijke Natuurlijke oorsprong.

Is het menselijk verstand leeg en het menselijk intuïtieve gevoel gevuld met intelligentie?
Het menselijk verstand is bij geboorte leeg en wordt door ouders en maatschappij gevuld en ontwikkeld met gewoontes en hulpmiddelen om te kunnen overleven. Daarmee gaat vaak de Natuurlijke intuïtieve behoefte om in pure Vrijheid van het leven te kunnen genieten verloren. Doordat er vaak in het verstand wordt aangeleerd met gebrek aan Liefde voor zichzelf en vertrouwen in de toekomst, beperkt dat vele Natuurlijke intelligente oplossingen. Elk mens is sterfelijk en is daardoor beperkt. Sommige mensen laten zich beperken, “zonder zich daar bewust van te zijn,” in hun Vrijheid, in hun intelligentie, in het accepteren van hun Natuur. Zij kunnen daarom niet oprecht van zichzelf houden, ze zijn bang gemaakt en weten door hun aangeleerde manier van leven, niet meer wie zij van oorsprong zijn. Hun intelligente gevoel, hun intuïtie is door hun opvoeding met traditioneel aangeleerde overtuigingen bedekt!

Belemmeren aangeleerde overtuigingen eenvoudig genieten van het leven?
Angst om te sterven, is de bron van geloofsovertuigingen. Er wordt vaak gepreekt over hel en verdoemenis als er niet naar heilige regels wordt geleefd. Een plaats in de hemel moet hier op aarde verdient worden. Eerwraak, schande over de familie, dwang om te leven zoals voorgeschreven wordt, wordt aangeleerd en veroorzaakt vrijheidsbeperking van oprechte Liefde voor zichzelf en medemensen. Vele mensen zijn zich hiervan niet bewust. Veroordeel ze niet, maar leg het ze uit, dat ze zichzelf enorm te kort doen.

Angst speelt een onzichtbare rol.
Wij mensen zijn het resultaat van Natuurlijke intelligentie. Doordat het menselijk denkvermogen zijn Natuur niet altijd begrijpt, is de maatschappij in veel situaties vleugellam. Gebrek aan inzicht in religies en maatschappelijke gewoontes, is de oorzaak van Wereldwijd ellende. Vrouwen en mannen zijn verschillend om aantrekkelijk voor elkaar te zijn, maar wel gelijk aan elkaar. Mannen en vrouwen zijn gewoon complete Natuurlijke mensen. Oorlog, rangen en standen zijn een gevecht tussen Liefde en angst! Angst om te kort te komen, angst om minder te zijn dan medemensen, angst om niet te kunnen genieten van het Leven.

Eigenlijke intelligentie is eerlijk, is betrouwbaar.
Intelligentie trekt zichzelf er niet onder, laat anderen Vrij. Het Universum is één geheel. Ook alle verschillend denkende mensen zijn een onderdeel van dit geheel. Niets kan daar uit ontsnappen. Gevangen in Vrijheid. Elk mens zit vast aan Liefde voor zichzelf. Het is de basisbehoefte van elk mens. Zorgzaam creëren met liefde voor jezelf, is de oerknal van de samenleving!

Een maatschappij gebouwd op Natuurlijke intelligentie. Hoe....?
Het is héél eenvoudig. Met inzicht in onze menselijke Universele Natuur, verschrompelen vanzelf onnatuurlijke, op eeuwenoude angst gebouwde levensgewoonten. Met inzicht in het kunstmatig gevulde verstand, ontstaat er eerlijkheid, betrouwbaarheid en ruimte voor gebruik van Natuurlijke intuïtieve intelligentie.

Als de Natuur het verstand van ons mensen had gehad, hadden wij mensen niet bestaan!
Onzinnige door angst vervuilde wetgevingen worden met Natuurlijk intuïtief inzicht, opnieuw met vertrouwen ontworpen. Gelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid worden het fundament van een zich vernieuwende Wereldwijde Maatschappij. Bekrompen onwetendheid wordt vervangen door intelligentie. Politiek bedrijven wordt intelligent en goudeerlijk.
Dit is naar mijn mening, de Natuurlijke behoefte van elk mens.

Groet en knuffel,
Opa Chris

Voor reacties: chris@opaeuropa.nl

 
De brieven van Opa Europa
Hierbij wil ik mij graag aan u voorstellen

Wij mensen leven om te genieten van het Leven!

Brieven aan Geert Wilders

Angst... een positieve en een negatieve creatieve kracht?!

Wie ben ik? Wie ben jij? Wij zijn mensen!

Middelbare scholen. Onze kinderen en hun toekomst


Deutsch
Wir Menschen leben, um das Leben zu genießen!

Wer bin ich? Wer bist du? Wir sind Menschen!

Ich möchte mich gerne kurz vorstellen

Español
Con esto me gustaría presentarme.

Nosotros, los humanos, vivimos para disfrutar la vida!

¿Quién soy yo? ¿Quién eres tu?

¿Porqué nos peleamos entre nosotros?


Stuur deze brief door
Jouw naam
E-mail adres vriend